U gebruikt een verouderde browser, voor de beste gebruikerservaring raden wij u een nieuwere browser te gebruiken

Door contact te leggen met deze website gaat u akkoord met deze disclaimer. Broodjestijd zet zich in om de inhoud van haar internetsite regelmatig te updaten en aan te vullen. Ondanks de constante zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Fouten kunnen niet altijd worden voorkomen.

Aansprakelijkheid
Broodjestijd is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit - of verband houdt met - het gebruik van de webpagina's of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Derden
De websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen, worden niet door Broodjestijd gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Zij aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de links.

Auteursrecht
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt.

Hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, mag niets worden gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van Broodjestijd.